10 Perkataan Tuhan Yesus di Kayu Salib

May 28, 2020
Kasino

10 Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bagian utama dari kisah penderitaan dan pengorbanan-Nya untuk menebus dosa umat manusia. Setiap perkataan-Nya memuat makna yang mendalam dan kebenaran yang tak ternilai harganya. Mari kita telaah satu per satu setiap kata yang diucapkan oleh Juruselamat kita di masa-masa terakhir-Nya di dunia ini.

Perkataan Pertama: 'Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.'

Perkataan pertama Tuhan Yesus yang mengucapkan permohonan ampun kepada Bapa-Nya bagi mereka yang telah menyiksa dan menyalibkan-Nya. Dalam kesabarannya, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada setiap manusia, tanpa memandang dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.

Perkataan Kedua: 'Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus.'

Ditujukkan kepada seorang penjahat yang disalib bersama-Nya, perkataan kedua ini menunjukkan kemurahan hati Tuhan Yesus dalam memberikan pengampunan kepada siapa pun yang mau bertobat dan percaya kepada-Nya. Janji kehidupan abadi di sisi-Nya diberikan sebagai anugerah bagi setiap orang yang percaya.

Perkataan Ketiga: 'Maria, inilah ibumu.'

Di saat Ia tergantung di kayu salib, Yesus memerintahkan murid kesayangannya, Yohanes, untuk merawat ibu-Nya, Maria. Dalam perkataan ini, Yesus menunjukkan kasih dan perhatiannya terhadap keluarga-Nya meskipun Ia sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa.

Perkataan Keempat: 'Aku dahaga.'

Perkataan keempat ini mencerminkan kesengsaraan fisik yang dialami oleh Yesus ketika Ia disalib. Dahaga yang Ia rasakan bukan semata-mata karena kehausan fisik, tetapi juga melambangkan dahaga spiritual yang mendalam akan persekutuan-Nya dengan Bapa surgawi.