10 Tulah Mesir dalam Alkitab

Jul 31, 2021
Kasino

Di Tanah Mesir kuno, terdapat kisah yang dipercayai menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah, yaitu 10 Tulah Mesir. Kisah ini diabadikan dalam Alkitab dan menjadi bagian yang sangat penting dalam keyakinan agama banyak orang.

Tulah Pertama: Air Berubah Menjadi Darah

Tulah pertama yang menimpa Mesir adalah air berubah menjadi darah. Dalam kitab Keluaran, kita dapat membaca bagaimana sungai Nil dan semua sumber air bersih di Mesir berubah menjadi darah.

Tulah Kedua: Kodok

Setelah air berubah menjadi darah, tuhan mengirim tulah kedua, yaitu kodok. Kodok-kodok keluar dari sungai Nil dan menghuni rumah, tempat tidur, hingga dapur-dapur penduduk Mesir.

Tulah Ketiga: Kutu

Ikuti kisah mengenai tulah ketiga, di mana seluruh tanah Mesir dilanda oleh kutu yang menggigit penduduk dan hewan ternak mereka.

Tulah Keempat: Lalat

Lalat-lalat menyerang Mesir dalam tulah keempat, membuat negeri itu dipenuhi oleh serangan lalat yang mengganggu kehidupan sehari-hari.

Tulah Kelima: Penyakit Hewan

Seluruh hewan ternak di Mesir diserang penyakit yang mematikan, merupakan tulah kelima yang menimpa tanah Mesir.

Tulah Keenam: Bisul

Tulah keenam datang dalam bentuk bisul yang melanda kulit semua orang dan hewan di Mesir, meninggalkan masyarakat Mesir dalam penderitaan.

Penutup

Demikianlah cerita mengenai 10 Tulah Mesir dalam Alkitab yang meresahkan dan mempengaruhi perjalanan sejarah Mesir kuno. Setiap tulah membawa konsekuensi yang berat bagi bangsa Mesir dan mencerminkan kekuatan Allah Yang Maha Kuasa.